Regulamin Sklepu Opieka i Zaufanie

I Postanowienia ogólne

1. Sprzedawcą i administratorem danych jest Opieka i Zaufanie S.A.

Sp. z o.o. NIP: 725-206-87-80, REGON: 101621132

adres firmy: ul. Sienkiewicza 59; 90-009 Łódź ,  tel. 517 813 480 , mail: sklep@opiekaizaufanie.pl , którego jedynym właścicielem jest

Opieka i Zaufanie S.A., który umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej ( Internet ) pod adresem www.sklep.opiekaizaufanie.pl

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu Opieka i Zaufanie, określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu).

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a Opieka i Zaufanie S.A. z siedzibą w Łodzi (Sprzedawca).

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez elektroniczne przekazanie Klientowi dowodu zakupu ( faktura VAT ) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów.

5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

6. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Opieka i Zaufanie S.A. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Opieka i Zaufanie S.A. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

III Wymagania techniczne:

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

IV Zawarcie umowy sprzedaży:

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

-na stronie sklepu (on-line)

– telefonicznie

– pocztą elektroniczną

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki oraz faktury VAT .

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu,  poprzez „dodanie” ich do koszyka.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Kupuję” , Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Kupuję”) stanowi ofertę Klienta złożoną Opieka i Zaufanie S.A. co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą elektroniczną komunikat ,zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Przed upływem tego terminu należy wysłać oświadczenie znajdujące się w zakładce- Reklamacje i zwroty. W tym również miejscu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące polityki reklamacji i zwrotów, m.in informacja o konieczności przesłania zwrotu na koszt Kupującego.

11. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: 1. dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, 2. transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub 3. płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

V Dostawa i odbiór

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia w sklepie jest uzależniony od dostępności produktów. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem.

3. Zamówienie dostarczane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy spedycyjnej( czas transportowy to 1-2 dni robocze) na koszt Nabywcy.

4. Dostawa zamówionych artykułów będzie realizowana najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych plus czas potrzebny na wykonanie usługi transportowej, według wybranej przez klienta opcji wysyłki : od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, a w przypadku pobrania – od potwierdzenia zamówienia.

5. Przesyłka dostarczana jest na adres wskazany w zamówieniu, który nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania/siedziby Nabywcy. Standardowo dostawa następuje w godzinach 9-18.

6. Odbierając dostarczone artykuły Klient jest zobowiązany sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

7. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone albo jego stan wskazuje na uszkodzenie zawartości, należy: nie przyjmować przesyłki jednocześnie zamieszczając adnotację na liście przewozowym, albo odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera.

8. W szczególnych przypadkach (produkt sprowadzany na zamówienie, zamówienie w weekend) dostawa może zostać zrealizowana w terminie dłuższym, uzgadnianym indywidualnie z Klientem.

VI Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, według swego wyboru:

a) gotówką pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),

b) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy

33 1050 1461 1000 0090 3138 7450 – ING Bank Śląski Spółka Akcyjna. 

 przed dostawą.

c) za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 przed dostawą.

4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Opieka i Zaufanie S.A. lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu Przelewy24) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

5. Opieka i Zaufanie S.A. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VII Gwarancja i reklamacje 

1. Opieka i Zaufanie S.A. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

2. Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w sklepie, na adres ustalony z pracownikiem sklepu. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Opieka i Zaufanie S.A. wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez Opieka i Zaufanie S.A. , a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zalecamy aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Nabywcę za pobraniem

VIII Pozostałe

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. Sklep działa na zasadach pośrednictwa handlowego tzw. dropshippingu, co znaczy iż zamówienia kierowane są do firmy Opieka i Zaufanie S.A. , która zawiera umowę kupna-sprzedaży z Klientem a następnie przekazuje swoim dostawcom zlecenie skompletowania przesyłki i jej dostarczenia do Klienta.

3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5. Opieka i Zaufanie S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu a klient zostanie o nich każdorazowo poinformowany na stronie sklepu w ciągu 14 dni przed wejściem w życie jego zapisów.

6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

Potrzebujesz porady?

Skontaktujemy się z Tobą.

Wpisz e-mail lub telefon.

Podaj cel kontaktu